Florida Senate - 2017             SENATOR AMENDMENT
    Bill No. CS for SB 396
    
    
    
    
    
    
                Ì540372ÈÎ540372             
    
               LEGISLATIVE ACTION            
          Senate       .       House       
                    .                
                    .                
                    .                
        Floor: 1/AD/2R     .                
       04/04/2017 02:11 PM    .                
    —————————————————————————————————————————————————————————————————
    —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Senators Hukill and Bean moved the following:
    
  1     Senate Amendment (with directory and title amendments)
  2 
  3     Delete line 14
  4 and insert:
  5     1009.45 Student loan information.
  6 
  7 ====== D I R E C T O R Y C L A U S E A M E N D M E N T ======
  8 And the directory clause is amended as follows:
  9     Delete line 12
  10 and insert:
  11     Section 1. Section 1009.45, Florida Statutes, is created
  12 
  13 ================= T I T L E A M E N D M E N T ================
  14 And the title is amended as follows:
  15     Delete line 3
  16 and insert:
  17     1009.45, F.S.; defining the term “student loans”;