Florida Senate - 2018             SENATOR AMENDMENT
    Bill No. CS/SB 4, 1st Eng.
    
    
    
    
    
    
                Ì104550vÎ104550             
    
               LEGISLATIVE ACTION            
          Senate       .       House       
                    .                
                    .                
                    .                
                    .                
                    .                
    —————————————————————————————————————————————————————————————————
    —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Senator Thurston moved the following:
    
  1     Senate Amendment to House Amendment (843425) (with title
  2 amendment)
  3 
  4     Delete lines 212 - 282.
  5 
  6 ================= T I T L E A M E N D M E N T ================
  7 And the title is amended as follows:
  8     Delete lines 1146 - 1155
  9 and insert:
  10     Legislature; amending s. 1004.28, F.S.;